Pismo prezydenta Krakowa do rodziców uczniów

W związku z ewentualną akcją strajkową Związku Nauczycielstwa Polskiego, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski zwrócił się do rodziców uczniów krakowskich szkół samorządowych. W liście do rodziców napisał: „Od wielu tygodni zapowiadany strajk nauczycieli wzbudza zrozumiałe emocje, podejmujemy jednak działania, by zminimalizować negatywne skutki dla Państwa”.

Pismo prezydenta Krakowa do rodziców uczniów
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Prezydent oświadczył: – Należy pamiętać, że nauczyciele – podobnie jak szereg innych grup zawodowych – mają prawo do strajku w celu poprawy warunków pracy i uzyskania godnego wynagrodzenia. Wobec prowadzonego zgodnie z prawem sporu zbiorowego, jako urząd nie mamy podstaw do przeszkadzania we wszczęciu bądź jego prowadzeniu. Musi się on odbyć ze wszelkimi konsekwencjami zaistnienia tego sporu.

Gmina Miejska Kraków – podobnie jak wszystkie inne jednostki samorządu terytorialnego w Polsce – nie jest stroną tego sporu. Mając jednakże świadomość, że skutki ewentualnego strajku dotkną najmłodszych mieszkańców naszego miasta, podjąłem szereg działań mających na celu ich zminimalizowanie.

Zapewniam Państwa, że wszyscy dyrektorzy krakowskich szkół samorządowych otrzymali pełną informację dotyczącą kwestii związanych z akcją strajkową, zwłaszcza w zakresie konsekwencji, odpowiedzialności i obowiązków, jakie leżą po stronie dyrektora szkoły czy placówki. Moi pracownicy są w stałym kontakcie z zespołami doradczymi rodziców i dyrektorów szkół. Dyrektorom szkół zapewniliśmy możliwość skorzystania z konsultacji prawnych w razie wątpliwości co do prawidłowości postępowania oraz środki finansowe na zatrudnienie dodatkowych osób do sprawowania opieki nad dziećmi w związku z podjęciem akcji strajkowej przez wszystkich, czy też większość nauczycieli w danej placówce.

W przypadku, gdy dyrektor placówki uzna, że nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa podopiecznym w czasie akcji strajkowej, ma możliwość zawieszenia zajęć na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.). Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, ma prawo zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. O zawieszeniu zajęć dyrektor zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Ponieważ nie można przewidzieć, czy i jak długo potrwa akcja strajkowa, to decyzja o zawieszeniu zajęć będzie miała miejsce na każdy kolejny dzień. Poprosiliśmy dyrektorów o składanie wniosków o zawieszenie poniedziałkowych zajęć (8 kwietnia) – do piątku (5 kwietnia). Stąd informację o sytuacji w Państwa placówce 8 kwietnia powinniście Państwo uzyskać w piątek.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa na czas strajku zaangażowałem Straż Miejską. Jestem też w kontakcie z przedstawicielami związków zawodowych. W zależności od informacji otrzymywanych ze strony związkowej, będziemy reagować i podejmować stosowne działania.

O bieżącej sytuacji i kolejnych krokach będziemy wspólnie z dyrektorami informować Państwa, m.in. poprzez Portal Edukacyjny, ale też tablice ogłoszeń w szkołach, dlatego uprzejmie proszę o śledzenie informacji kierowanych przez dyrekcję placówki.

Pytają Państwo, a co w przypadku ewentualnego odwołania zajęć mogą zrobić pracujący rodzice, którzy nie mają z kim zostawić dziecka? Jak przypominał niedawno ZUS, mają oni możliwość wystąpienia do pracodawcy o wypłatę zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on bowiem nie tylko wtedy, gdy dziecko zachoruje, ale także w sytuacji, gdy przedszkole, szkoła lub żłobek są zamknięte. Dotyczy to dzieci w wieku do 8 lat. Przysługuje matce i ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Wynosi 80% wynagrodzenia i można o niego wystąpić wtedy, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogą dziecku zapewnić opiekę.

Szanowni Państwo, wyrażam nadzieję, że zgodna współpraca i wyrozumiałość pomogą sprostać wyzwaniom, które staną przed nami w tym szczególnym czasie.

I miejsce w Polsce

Grupowe

I miejsce w Polsce w konkursie „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”

Nasza szkoła Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie została laureatem konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” w obszarze fryzjersko-kosmetycznym.

W dniu 30 stycznia 2018 w Warszawie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego” połączone z galą finałową V edycji konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”. Spotkanie otworzyła Jadwiga Mariola Szczypiń – Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, która podziękowała wszystkim uczestnikom za obecność, podkreślając dużą rolę pracodawców w systemie kształcenia zawodowego.

W spotkaniu uczestniczyli kuratorzy oświaty z województw, z których pochodzą laureaci V edycji konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”. Przebieg konkursu podsumowała Marzena Machałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Pani Minister zaakcentowała dużą rolę pracodawców w prowadzonej reformie kształcenia zawodowego oraz podziękowała i pogratulowała szkołom i pracodawcom za pomysłowość i zaangażowanie na rzecz edukacji. Następnie wręczono dyplomy i statuetki laureatom i wyróżnionym w konkursie.

Z przyjemnością informujemy, że najwyżej w Polsce w obszarze fryzjersko-kosmetycznym została oceniona Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie  (al. Skrzyneckiego 12) wraz z

IMG 1558

pracodawcami:

Styl M&M – Marta Łudzik

Marta Lizoń Atelier – Marta Lizoń

FHU „Patrycja” – Patrycja Czauderna-Kuder

Po uroczystym wręczeniu statuetek przez Dyrektor ORE Jadwigę Mariolę Szczypiń oraz Minister Marzenę Machałek Pan Grzegorz Turek w krótkiej prezentacji przedstawił przykłady współpracy naszej szkoły z pracodawcami.

Dziękujemy wszystkim pracodawcom, którzy wspierają i współpracują ze szkołą!

Więcej zdjęć z uroczystości na facebooku szkoły

Zebranie z rodzicami

Zebrania z Rodzicami 17.01.2018  godzina 17.00       

1ta mgr Mirosław Piotrowski sala 111
1te mgr Małgorzata Dubiel sala 310
1tm mgr Agnieszka Jadczak sala 211
1tl mgr Magdalena Maślanka sala L1
1a mgr Monika Wojdała sala 305
1b mgr Renata Piróg sala 300
1c mgr Dominik Ludwin sala 213
1k mgr Robert Skowron sala 311
2 ta mgr Małgorzata Rudnik sala 316
2 tb mgr Magdalena Wąsik sala 217
2 te mgr Marta Rebech sala 200
2tl mgr inż. Grzegorz Gawłowski sala L2
2a mgr Grzegorz Cieślik sala 313
2b mgr Adam Job sala 218
2c mgr Elżbieta Kiryszewska sala 216
3ta mgr inż. Grzegorz Turek sala 215
3te mgr Anna Hanczakowska sala 204
3tl mgr Romana Urbaniec sala 312
3a mgr Dariusz Szafraniec sala 314
3b mgr inż. Katarzyna Pajda sala 302
3c mgr Małgorzata Bartnik-Toczek sala 106
4ta mgr Joanna Rusnarczyk sala 113
4tm mgr Jadwiga Polowiec sala 115

 

1% dla Szkoły

 1 procent

Zbliża się okres rozliczeń podatkowych. Zwracamy sie jak w ubiegłych latach o wspomożenie nas przez przekazanie 1% podatku Na STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE "MAŁOPOLSKA" KRS: 0000052078 z dopiskiem dla Zespołu Szkół  Mechanicznych nr 2.  Wszystkim, zarówno zdecydowanym jak i niezdecydowanym podajemy szczegółowe dane do wpisania w rozliczeniu  rocznym PIT.

Jak wypełnić PIT:

1. Nazwa: STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE "MAŁOPOLSKA"

2. Numer KRS: 0000052078

3. Wpisz we właściwą rubrykę nazwę placówki, dla której przeznaczasz odpis - Zespół Szkół  Mechanicznych nr 2

spomocy szkole

Więcej informacji o stowarzyszeniu. http://www.spsm.edu.pl/

Wygraliśmy :)

W dniu 29.11.2016  zakończył się konkurs Dziennika Polskiego na najlepszą szkołę i najlepszego nauczyciela w Małopolsce. Zwyciężyliśmy wspólnie! Dziękujemy wszystkim (uczniom, nauczycielom, wychowawcom, dyrekcji, pracownikom szkoły, znajomym, znajomym znajomych), którzy przyczynili się do naszego wspólnego zwycięstwa, którzy głosowali i zbierali kupony z przekonaniem, że oddają głos na szkołę oraz nauczyciela z klasą i sercem.

ZSM2GT1