Egzaminy zawodowe 2015

banner 764360 640Przypominamy terminy egzaminów zawodowych dla klas technikum (4ta, 4tb, 4te, 3TU)

Egzmini pisemny w dniu 15.06.2015 godzina 12.00 lista alfabetyczna z przydziałem do sal

Egzmin praktyczny według harmonogramu OKE

Poniżęj lista alfabetyczna uczniów wraz z terminem i miejscem egzminu.

Lista uczniów egzmin praktyczny

Egzaminy zawodowe 2013

17.06.2013 - Harmonogram przydziału sal do etapu pisemnego dla wszystkich zawodów -  lista alfabetyczna tutaj

19.06.2013 -  Harmonogram przydziału sal do etapu praktycznego w zawodzie technik usług fryzjerskich - tutaj

Harmonogram przystępowania do etapu praktycznego egzaminu w zawodzie technik pojazdów samochodowych  - dostępny tutaj

Uczniowie kształcący się w zawodach mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, fryzjer (-dotyczy tylko uczennic zdająych w OKE) - o terminie etapu praktycznego egzaminu zostaną poinformowaniu w dniu zakończenia roku szkolnego.

Informacje o Egzminie Zawodowym

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Egzamin zawodowy przeprowadza okręgowa komisja egzaminacyjna.

Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów:
- etapu pisemnego (który składa się z dwóch części)
- etapu praktycznego.
Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
1) z etapu pisemnego:
- z części pierwszej - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
- z części drugiej - co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,
2) z etapu praktycznego - co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów.