Informacje ogólne - egzamin zawodowy - sprzedawca

Informacje ogólne:

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe tutaj errata do informatora tutaj