Informacje ogólne - egzamin zawodowy - technik pojazdów samochodowych

Informator o egzminie potwierdzającym kwalifikacje zwodowe tutaj

Przykładowe rozwiązania zadań egzaminacyjnych etapu praktycznego egzaminu zawodowego dla techników w zawodzie

Technik Pojazdów samochodowych

rok 2009 - arkusz egzaminacyjny oraz przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami i rozwiązniem-- tutaj

rok 2011 - arkusz egzaminacyjny tutaj