Informacje ogólne - egzamin zawodowy - technik usług fryzjerskich

Informator o egzminie potwierdzającym kwalifikacje zwodowe tutaj

Przykładowe rozwiązania zadań egzaminacyjnych etapu praktycznego egzaminu zawodowego dla techników w zawodzie

Technik usług Fryzjerskich

rok 2012 - komentarze do prac egzaminacyjnych tutaj

rok 2009 - arkusz egzaminacyjny oraz przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami i rozwiązaniem-- tutaj

rok 2008 - arkusz egzaminacyjny oraz przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami i rozwiązaniem - tutaj

rok 2007 - arkusz egzaminacyjny oraz przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami i rozwiązniem - tutaj