16344132 1121579054632066 916573972 nW dniu 24 stycznia 2017 r. w Kuratorium Oświaty w Krakowie w Sali Teatralnej odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów z terenu miasta Krakowa.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi z danej szkoły, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre. Kandydata do tego stypendium typuje Samorząd Uczniowski oraz opiniuje Rada Pedagogiczna.  Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2016/2017 w Technikum nr 16 w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 otrzymała Dominika  Sutor uczennica klasy 3tm kształcąca się w zawodzie technik logistyk. Gratulujemy Dominice otrzymania tego stypendium i życzymy dalszych sukcesów w naszej szkole.