23275549 1460987710603443 2083456258990360143 oDnia dzisiejszego, tj. 8.11.2017 r. odbyło się w Sali Teatralnej Kuratorium Oświaty w Krakowie uroczyste wręczenie przez Małopolskiego Kuratora Oświaty panią Barbarę Nowak dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi z danej szkoły, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre. Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018 w Technikum nr 16 w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 otrzymał Rafał Druzgała uczeń klasy 2tl kształcący się w zawodzie technik logistyk. Gratulujemy Rafałowi otrzymania tego stypendium i życzymy dalszych sukcesów w naszej szkole.