System podwyższania kwalifikacji IT mieszkańców Małopolski

PA240304Kompleksowy rozwój kompetencji IT mieszkańców Małopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności gospodarki i zwiększenia aktywności społecznej w regionie - to cel ogólny Systemu podwyższania kwalifikacji IT mieszkańców Małopolski. Jego realizacji służą cele strategiczne ujęte w trzech obszarach: społecznym, gospodarczym i cywilizacyjnym. Priorytetowe działania, wskazane w opracowaniu, mają zapewnić zrównoważony rozwój kompetencji IT w Małopolsce i w efekcie przyczynić się do dalszego rozwoju regionu. Z przyjemnością informujemy, że w ramach tego projektu 24 uczniów naszej szkoły (12 osób z klasy 4tb oraz 12 osób z klasy 4ta)

System podwyższania kwalifikacji IT mieszkańców Małopolski

citizenKompleksowy rozwój kompetencji IT mieszkańców Małopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności gospodarki i zwiększenia aktywności społecznej w regionie - to cel ogólny Systemu podwyższania kwalifikacji IT mieszkańców Małopolski. Jego realizacji służą cele strategiczne ujęte w trzech obszarach: społecznym, gospodarczym i cywilizacyjnym. Priorytetowe działania, wskazane w opracowaniu, mają zapewnić zrównoważony rozwój kompetencji IT w Małopolsce i w efekcie przyczynić się do dalszego rozwoju regionu.

Z przyjemnością informujemy, że w ramach tego projektu 24 uczniów naszej szkoły (12 osób z klasy 4tb oraz 12 osób z klasy 4ta) uczestniczyło w dodatkowych zajęciach z informatyki. 24 szczęśliwców z obu klas jest już po egzaminie końcowym i uzyskało Europejski Certyfikat e-Citizen. Serdecznie gratulujemy!

PA240304

PA240307

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie klasy 4tb tuż przed Egzaminem w Krakowskim Centrum Egzaminacyjnym loga_pr