Statut szkoły

Statut szkoły obowiązujący od dnia 1 września 2017

Statut ZSM nr 2

Procedura Zwolnień z WF

Od dnia 1.09.2015 w szkole obowiązywać będzie nowa procedura uzyskiwania zwolnień z wychowania fizycznego. Procedurę wprowadza się na mocy uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 28.08.2015.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego