Kontakt z nami

Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2
al. Skrzyneckiego 12
30-363 Kraków
tel./fax: 12 2667067
Konto Rady Rodziców: 57 1020 2892 0000 5302 0015 7586

Nasza lokalizacja i możliwości dojazdu.

Z adresu: