Regulamin rekrutacji 2019/2020

 

REGULAMIN 2019Kwestionariusz do pobrania dla absolwentów GimnazjumKwestionariusz do pobrania dla absolwentów Szkoły Podstawowej
Анкета для студентів з України

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020 znajduje się na stronie głównej !!!

Oddziały w systemie omikron - absolwenci GIMNAZJUM

Nazwa Zawód / specjalność Dodatkowe informacje o oddziale
Technikum  nr 16
1ga Technik pojazdów samochodowych rozszerzenie: fizyka, matematyka
1ge Technik usług fryzjerskich rozszerzenie: język angielski, biologia/chemia
1gl Technik logistyk rozszerzenie: język angielski, geografia
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3
1a, 1b Mechanik pojazdów samochodowych  
1am Mechanik pojazdów samochodowych oddział dla młodocianych pracowników*
1k Elektromechanik pojazdów samochodowych  
1km Elektromechanik pojazdów samochodowych oddział dla młodocianych pracowników*
1c, 1d Fryzjer oddział dla młodocianych pracowników*
1s Sprzedawca oddział dla młodocianych pracowników*
* uczniowie kształcący się jako młodociani pracownicy – praktyki zawodowe odbywają u pracodawcy z którym podpisują umowę o praktyczną naukę zawodu

 

Oddziały w systemie omikron - absolwenci SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Nazwa Zawód / specjalność Dodatkowe informacje o oddziale
Technikum  nr 16
1pa Technik pojazdów samochodowych rozszerzenie: matematyka
1pe Technik usług fryzjerskich rozszerzenie: język angielski
1pl Technik logistyk rozszerzenie: matematyka
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3
1a', 1b' Mechanik pojazdów samochodowych  
1AM Mechanik pojazdów samochodowych oddział dla młodocianych pracowników*
1k' Elektromechanik pojazdów samochodowych  
1KM Elektromechanik pojazdów samochodowych oddział dla młodocianych pracowników*
1c', 1d' Fryzjer oddział dla młodocianych pracowników*
1s' Sprzedawca oddział dla młodocianych pracowników*
* uczniowie kształcący się jako młodociani pracownicy – praktyki zawodowe odbywają u pracodawcy z którym podpisują umowę o praktyczną naukę zawodu

Dni Otwarte w roku 2019

 NAJBLIŻSZE DNI OTWARTE: 27.04.2019 

Targi EXPO z naszymi zawodami: 21-23.03.2019 (Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków)

 

questions

Zostań orłem

Zapraszamy wszystkich absolwentów gimnazjum lub szkoły podstawowej do zostania uczniem ZSM nr 2 w Krakowie

REKRUTACJA

Regulamin rekrutacji 2019/2020 - REGULAMIN 2019Kwestionariusz do pobrania dla absolwentów GimnazjumKwestionariusz do pobrania dla absolwentów Szkoły Podstawowej

 

Technik usług fryzjerskich

4-letnie Technikum (dla absolwentów Gimnazjum) oraz 5-letnie Technikum (dla absolwentów Szkoły Podstawowej), zawód: Technik usług fryzjerskich

Fryzjer

Branżowa Szkoła I Stopnia (3-letnia)

Sprzedawca

Branżowa Szkoła I Stopnia (3-letnia)

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Branżowa Szkoła I Stopnia (3-letnia) - Zawód: Elektromechanik pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych

Branżowa Szkoła I Stopnia (3-letnia) - Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych