4-letnie Technikum (dla absolwentów Gimnazjum) oraz 5-letnie Technikum (dla absolwentów Szkoły Podstawowej) - zawód: Technik pojazdów samochodowych
 
zawód: Technik pojazdów samochodowych
Absolwent technikum w tym zawodzie:
Zdiagnozuje i skutecznie rozwiąże każdy problem w zakresie naprawy samochodów
Dobierze części i zoptymalizuje koszty naprawy
Zadba o komfort i bezpieczeństwo jazdy
Potrafi organizować i nadzorować pracę w serwisie samochodowym
Zdobył wiedzę praktyczną z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu w Małopolsce
Posiada wykształcenie średnie
IMG_2890
Zdjęcia z pracowni szkolnych
KWALIFIKACJE:
M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych / MG.12 – Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 
M.18/MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
M.42/MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym oraz uzupełniające w 4-letnim Technikum nr 16:
fizyka, matematyka, historia i społeczeństwo
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym w 4-letnim Technikum nr 16:
bezpieczeństwo i higiena pracy, w przedsiębiorstwie samochodowym, podstawy konstrukcji maszyn, technologia mechaniczna, przepisy ruchu drogowego,  silniki pojazdów samochodowych, podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych, podstawy elektrotechniki i elektroniki, elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych, organizacja przedsiębiorstwa samochodowego
elek5mech1
Zdjęcia z pracowni szkolnych
 
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym w 4-letnim Technikum nr 16:
zajęcia praktyczne ogólnozawodowe, naprawy mechanicznych zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych, naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, zajęcia praktyczne z elektrotechniki i elektroniki samochodowej, obsługa i naprawa  pojazdów samochodowych.

Uczniowie kształcący się w tym zawodzie mają zagwarantowaną możliwość darmowego kursu na prawo jazdy kat. B

W związku z tym, że szkoła bierze udział w projekcie "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce" uczniowie mogą przystąpić do następujących darmowych kursów:
 • Operator wózka widłowego
 • Klimatyzacja w pojazdach samochodowych
 • Common Rail I i II generacji
 • Common Rail III generacji
 • Systemy Diesla EDC
 • Układy zapłonowe
 • Obsługa serwonapędów i falowników
 • Obsługa, konserwacja oraz montaż maszyn i urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kv
 • Benzynowe systemy wtryskowe
 • Diagnostyka benzynowych systemów wtryskowych
 • Spawanie gazowe 311
 • Spawanie metodą MAG
 • Spawanie metodą TIG
 • Diagnostyka pojazdów samochodowych
 • Instalacje elektryczne w budownictwie mieszkaniowym

Mamy nadzieję, że projekt będzie realizowany w latach następnych

Nasi uczniowie osiągają sukcesy w konkursach, olimpiadach, turniejach, między innymi:

 • III Miejsce w Konkursie „Mam zawód mam fantazję” w konkurencji „Diagnostyka elementów mechatroniki samochodowej”
 • I miejsce wśród uczniów szkół krakowskich w XV Olimpiadzie Techniki Samochodowej w roku 2014 ( 26 miejsce na 514 uczestników) 
 • I miejsce wśród uczniów szkół krakowskich (III miejsce w Małopolsce) w XIV Olimpiadzie Techniki Samochodowej w roku 2013  
 • I miejsce  w Międzyszkolnym Konkursie na najlepszego ucznia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych  w roku 2012

Zdawalność egzminów zawodowch w branży mechanicznej w szkołach krakowskich:

Technik Pojazdów Samochodowych

Lp. Nazwa szkoły Adres szkoły dypl %
1. Technikum Mechaniczne Nr 15 Kraków, Al. Mickiewicza 5 94,05%
medal Technikum nr 16 Kraków, Al. Skrzyneckiego 12 86,21%
3. Technikum Komunikacyjne nr 25 Kraków, Ułanów 3 84,62%
4. Technikum Mechaniczne Nr 17 Kraków, Szkolne 37 72,00%
5. Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 12 Kraków, Al. Mickiewicza 5 66,67%

Mechanik Pojazdów samochodowych

Lp. Nazwa szkoły Adres szkoły dypl %
medal1 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 15 Kraków, Al. Skrzyneckiego 12 76,92%
2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 14 Kraków, Al. Mickiewicza 5 75,68%
3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 18 Kraków, Podbrzezie 10 71,43%
4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 27 Kraków, Ułanów 3 57,14%
5. Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Przyzakładowa PBP "Chemobudowa-Kraków" SA
Kraków, os. Urocze 13 50,00%
6. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 17 Kraków, Szkolne 37 42,86%
7. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kraków, os. Sportowe 28 33,33%
8. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 30 przy SOSW Nr 1 Kraków, Szujskiego 2 0,00%

Elektromechanik Pojazdów Samochodowych

Lp. Nazwa szkoły Adres szkoły dypl %
medal1 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 15 Kraków, Al. Skrzyneckiego 12 100,00%
2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 14 Kraków, Al. Mickiewicza 5 76,47%
3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 18 Kraków, Podbrzezie 10 66,67%

 

technik pojazdow 2019