Harmonogram zajęć II semestr 2018/2019

Na podstawie art. 69.5 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59), zgodnie z § 67.2 Statutu Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 Dyrektor Szkoły wprowadził zmianę w harmonogramie pracy IX Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych:

1. Odwołuję zajęcia kl. 2 LOa w dn. 13 i 14 kwietnia 2019 r. 

2. Odwołane zajęcia zrealizowane zostaną w terminie 8 i 9 czerwca 2019 r.

Egzaminy z przedmiotów uzupełniających: przyroda - 9.02, od godz. 14.00, sala 310;
historia i społeczeństwo - 9.02 w godz 13 - 15, sala 106.
Egzminy poprawkowe:
klasa 2LO:  język polski 09.02 godzina 13.45;  język angielski 09.02 godzina 16.15; matematyka 10.02 godzina 11.00
klasy 3LO:   język polski 09.02 godzina 16.15; język angielski 09.02 godzina 13.45; matematyka 10.02 godzina 11.00;
PLAN ZAJĘĆ 2La - II sem 2018/2019   PLAN ZAJĘĆ 3La/3Lb - II sem 2018/2019
TERMINY   Nr lekcji - SOBOTA   TERMINY   Nr lekcji - SOBOTA
  7 8 9 10 11 12 13         7 8 9 10 11 12 13    
  Nr lekcji - NIEDZIELA     Nr lekcji - NIEDZIELA
L.p Data   1 2 3 4 5 6 7 8 9   L.p Data   1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 9-02   J polski J ang       1 9-02   J ang J pol    
2 10-02   Przyroda Matem   2 10-02   J ang Mat
3 16-02   J polski J ang       3 16-02   J ang J pol    
4 17-02   Przyroda Matem   4 17-02   J ang Mat
5 2-03   J ang J polski       5 2-03   J pol J ang    
6 3-03   Przyroda Matem   6 3-03   J pol Mat
7 9-03   J polski J ang       7 9-03   J ang Mat    
8 10-03   Przyroda Matem   8 10-03   J pol Mat
9 23-03   J ang J polski       9 23-03   J ang Mat    
10 24-03   Przyroda Matem   10 24-03   Mat J pol
11 6-04   Matem Przyroda       11 6-04   J pol j ang      
12 7-04   J polski J ang     12 7-04   Egzaminy ustne  
13 13-04   Matem Przyroda       13 13-04   Egzaminy ustne  
14 14-04   J polski J ang                            
15 27-04   Matem Przyroda       3La           LEKCJE
16 28-04   J polski J ang       J pol - K. Bigaj(28g)   Nr  od do Nr  od do
17 11-05   Matem Przyroda       J ang - R. Piróg   (28g)  1 7.30 8.15 8 13.45 14.30
18 12-05   J polski J ang        P. Świętach  (28g)  2 8.20 9.05 9 14.35 15.20
19 25-05   Matem Przyroda       Mat - M Józefowska(30g)  3 9.10 9.55 10 15.25 16.10
20 26-05   J polski J ang              4 10.05 10.50 11 16.15 17.00
21 8-06   Egzaminy ustne   3Lb      5 11.00 11.45 12 17.05 17.50
22 9-06   J pol - J.Polowiec (28g)   6 11.55 12.40 13 17.55 18.40
                          J ang - E. Kiryszewska     (28g)  7 12.50 13.35 14 18.45 19.30
2La           LEKCJE    Mat - R. Urbaniec  (30g)            
J pol - Ł. Skrzypek (31g)  Nr  od do Nr  od do                
J ang  - R. Piróg (41g)   1 7.30 8.15 8 13.45 14.30                                                                                    
 Mat - J. Dębowski (45g)           2 8.20 9.05 9 14.35 15.20
Przyroda - M. Dubiel / J. Palińska (35g)                  3 9.10 9.55 10 15.25 16.10
4 10.05 10.50 11 16.15 17.00
5 11.00 11.45 12 17.05 17.50
6 11.55 12.40 13 17.55 18.40
7 12.50 13.35 14 18.45 19.30

Terminy zjazdów w LO

IX LICEUM dla DOROSŁYCH - TERMINY ZAJĘĆ  
SEMESTR I 2018 /2019                      SEMESTR II 2018 /2019  
L p Data Rodzaj zajęć L p Data Rodzaj zajęć
Klasa 2 Klasa 3
1 8-9.09 K 1 9-10.02 K K
2 22-23.09 K 2 16-17.02 K K
3 29-30.09 K 3 2-3.03 K K
4 13-14.10 K 4 9-10.03 K K
5 27-28.10 K 5 23-24.03 K K
6 3-4.11 K 6 6-7.04 K S
7 17-18.11 K 7 13-14.04 K S
8 24-25.11 K 8 27-28.04 K  
9 8-9.12 K 9 11-12.05 K  
10 15-16.12 K 10 25-26.05 K  
11 05.01 S 11 8-9.06 S  
12 12-13.01 S 12 15-16.06 S  
13 2-3.02 P 13 24-25.08 P P
K - konsultacje          
S - sesja egzaminacyjna          
P - egzaminy poprawkowe         

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy A.23

Kwalifikacyjny kurs zawodowy z kwalifikacji A.23

Rekrutacja do dnia 23 sierpnia 2018

Wniosek o przyjęcie

Infomacja ogólne na temat Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych (KKZ)

o kwalifikacji A.23

Harmonogram zostanie opublikowany po zakończeniu rekrutacji.

Regulamin kursu

KKZ.A.23